วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

เชิญสมาชิกใหม่และผู้สนใจอบรม หลักสูตร "สมาชิกใหม่" ครั้งที่ 4/2554


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 076-252087, 076-252613 ต่อ 0
 
ภาพ:ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

บริจาคโลหิตเนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2554


               ตั้งแต่เเวลา 09.00 น. คณะกรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงสมาชิกและผู้สนใจ ได้ทยอยเดินทางถึงบริเวณจุดรับบริจาคเลือด ธนาคารเลือด ชั้น 4 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยที่ทุกท่านได้ลงชื่อบริจาคโลหิตจะได้รับอาหารว่างเพื่อรับประทานก่อนทำการตรวจโลหิต ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกท่าน โดยเฉพาะท่านที่ผ่านการตรวจสอบกลุ่มโลหิตและได้บริจาคโหลิต
                การกิจกรรมในครั้งนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ได้รับความรวมมือจากสโมสรโรตารีอันดามันเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างดี ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตใครั้งนี้ ต่างรู้สึกร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงดูแลปวงชนชาวไทยให้อยู่ดี กินดี มีอาชีพสุจริต และยังทรงดำรงตำแหน่งสภายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามหลักวิธีการสากลอีกด้วย
                ผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้จะได้รับของที่ระลึกคือ “แก้วน้ำแทนความรัก” ซึ่งสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจาก ท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต สาขาโรบินสัน จำนวน 31 ชิ้น และสโมสรตารีอันดามัน จำนวน 20 ชิ้น ทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้เกิดกิจกรรมที่ดี เพื่อตอบแทนสังคม มา ณ ที่นี้
ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่
ภาพ:ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 3/2554

          บรรยากาศในการอบรม สมาชิกเริ่มลงทะเบียนในเวลาประมาณ 11.30 น. และเริ่มทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการอบรมอยู่เรื่อย ๆ โดยเวลาประมาณ 12.40 น.มีคุณสุชญา กั๊กใจแก้ว และ คุณศจีย์ สถิตย์ เป็นพิธีกรในการแนะนำข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ ในเวลา 13.00 น.ได้ทำการปิดรับลงทะเบียน หลังจากปิดรับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วทางสหกรณ์ได้เริ่มดำเนินรายการ โดยการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่โดย คุณภาวัต ศุภสุวรรณ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ และต่อจากนั้นเป็นการเปิดวีดีทัศน์ความเป็นมาของสหกรณ์ให้สมาชิกและผู้สนใจทุกท่านได้รับชมกัน หลังจากดูวีดีทัศน์จบทางสหกรณ์ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ คุณสมจิตต์ เช้าฉ้อง กล่าวทักทายสมาชิกใหม่ที่มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อเสร็จสิ้นจากการกล่าวทักทายสมาชิกเรียบร้อยแล้ว พิธีกรดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำประวัติวิทยากร(คุณชัยณรงค์  หนูจีนเส้ง)ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จัก และวิทยากรก็ได้ทำการเข้าสู่เนื้อหาข้อมูลของการอบรมที่สมาชิกควรทราบเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงความเป็นมาของสหกรณ์ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ บรรยากาศทั่วไปเป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น  มีสมาชิกและผู้สนใจเข้ารับฟังการอบรมในครั้งนี้จำนวน 59 ราย พื้นที่ในห้องอบรมค่อนข้างเล็กไปเมื่อเทียบกับจำนวนสมาชิกและผู้สนใจที่มาในครั้งนี้ สำหรับเนื้อหาครั้งนี้ในการอบรม สมาชิกมีความตั้งใจในการฟังเป็นอย่างดี และเวลาประมาณ 16.30 น. ทางสหกรณ์ได้รับเกียรติจากคุณนิตย์ ชูวิจิตร์ รองประธานกรรมการดำเนินการ เป็นพิธีกรในการสร้างความบันเทิงในช่วงท้ายของการอบรม เพื่อให้สมาชิกสนใจในเนื้อหามากขึ้นและเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกมีความตั้งใจและสนใจกับการอบรมนอกจากจะมีการบรรยายที่ดี สมาชิกทุกคนต่างให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีช่วงสุดท้ายเวลาประมาณ 17.00 น.มีการซักถามวิทยากรจากสมาชิกและผู้สนใจทุกคนต่างให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ซึ่งสมาชิกมีความเข้าใจในสวัสดิการและกฎ ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น


ดูภาพทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ 

ภาพ:ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ต้นกล้าเครดิตยูเนี่ยนเยาวชนรักการออม (รอบพิเศษ) กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสังคม บำบัดน้ำเสียด้วย EM Ball


            กิจกรรมเริ่มเวลา 15.00 น. ในเดือนนี้เป็นกิจกรรม การรักษ์สิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือสังคม กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว โดยลักษณะของกิจกรรมในครั้งนี้ จะเน้นสร้างภาวะความเป็นผู้นำจิตอาสา เพื่อสร้างสุขภาวะให้กับชุมชนของตนเอง โดยสมาชิกต้นกล้าได้นำ EM Ball ที่ปั้นไว้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา โยนลงคลองสาธารณะ (คลองสะพานร่วม) เพื่อปรับสภาพของน้ำให้มีความใสสะอาดซึ่งก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามัน
                เวลา 17.00 น.เป็นช่วงสุดท้ายของการทำกิจกรรมในครั้งนี้ สมาชิกต้นกล้าและผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้มาร่วมตัวกันที่สหกรณ์ฯ เพื่อสรุปผลของการทำกิจกรรม และชี้แจ้งถึงการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป ร่วมไปถึงการชี้แจ้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.ซึ่งสหกรณ์ฯได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยใช้พลังของเยาวชนเป็นแกนนำ ทำให้เกิดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนขึ้น จากนั้นร่วมรับประทานอาหารว่างและแยกย้ายเดินทางกลับบ้านกันโดยสวัสดิภาพ

ดูภาพทั้งหมด คลิ๊กที่นี่
ภาพ:ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ต้นกล้าเครดิตยูเนี่ยนเยาวชนรักการออม ครั้งที่ 21 กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมปั่น EM Ball


                  กิจกรรมเริ่มเวลา 15.00 น. ในเดือนนี้เป็นกิจกรรม การรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีวิทยากรจากกลุ่มกรีนเมมเบอร์ (Green Member) มูลนิธิมรรคาวาณิช ซึ่งทางทีมงานได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ EM Ball ให้แก่เยาวชนต้นกล้าอย่างเข้าใจง่ายๆ
                EM Ball มีลักษณะเป็นก้อนกลม โดยได้มีการผสมคลุกเคล้าส่วนผสมต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ดินละเอียด รำ มูลสัตว์ และ น้ำEM ขยาย ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จากนั้นนำมาปั้นเป็นก้อน ตากทิ้งไว้ 14 วัน จากนั้นก็นำ EM Ball ที่ได้ไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย หรือนำไปดับกลิ่นคูระบายน้ำได้
ในครั้งนี้สมาชิกต้นกล้าได้ให้ความสนใจจากวิทยากรเป็นอย่างดี และได้ลงมือทำ EM Ball ด้วยตัวเอง ซึ่งสมาชิกสามารถร่วมกันปั้น EM Ball เป็นจำนวนกว่า 460 ก้อน ซึ่งนับว่าเป็นการปั้น EM Ball ที่รวดเร็วและได้จำนวนของ EM Ball ค่อนข้างมาก เวลา 17.00 น.เป็นช่วงสุดท้ายของการทำกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการตรวจบัญชีต้นกล้า ระหว่างรอการตรวจบัญชีทางทีมงานได้จัดเตรียมขนมไว้ให้กับน้อง ๆ ต้นกล้าทุกคนได้รับประทาน และมีการนัดให้มีร่วมกันโยน EM BALL ลงคลองสะพานร่วมในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. หลังจากนั้นต้นกล้าแยกย้ายเดินทางกลับบ้านกันโดยสวัสดิภาพ


ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่
ภาพ:ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พิธีสมโภชน์เทียนพรรษา ประจำปี 2554เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด จัดพิธีสมโภชน์เทียนพรรษาขึ้น เนื่องใันโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยได้เชิญชวนสมาชิกและประชาชนในชุมชนร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทานพร้อมถวายปัจจัยในโอกาสนี้ด้วย โดยมีคุณมานพ แก้วบำรุง ประธานในพิธี ให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และมีคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ทีปรึกษาฯ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและให้การต้อนรับกับผู้ที่มาร่วมในการทำพิธีในครั้งนี้ ในการนี้มีตัวแทนจากสโมสรโรตารีอันดามันเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยท่านที่ปรึกษาประท่่านกรรมการดำเนินงาน คุณภาวัต ศุภสุวรรณ ในฐานะผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯ ได้ให้แนวคิดในการจัดทำบุญสมโภชน์เทียนพรรษา ควรจัดให้เป็น 1 ใน แผนกิจกรรมประจำปีของสหกรณ์ฯ ในปีต่อไป เพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนาต่อไป


ชมภาพทั้งหมด คลิ้กที่นี่
ภาพ:ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

CU BANK จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร"สมาชิกใหม่" ครั้งที่ 2/2554


CU BANK จัดการอบรมสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 เพื่อให้ให้ความรู้แก่สมาชิกที่สมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ CU BANK สมาชิกจะได้รับความรู้จากองค์กรแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประวัติความเป็นมาของเครดิตยูเนี่ยน ประวัติความเป็นมาของ CU BANK พร้อมถึงรับทราบหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีและข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในเรื่องของการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์อีกด้วย โดยมีแขกผู้ใหญ่หลายท่านมาร่วมในช่วงพิธีเปิดการอบบรม อาทิ คุณภาวัต ศุภสุวรรณ, คุณเชื่อง โอบอ้อม ที่ปรึกษากรรมการดำเนินการ, คุณประภาศรี เตชะสิพันธุ์ ประธานกรรมการดำเนินการ, คุณชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง เลขานุการและผู้จัดการ ร่วมถึงคณะกรรมการสหกรณ์ทุกๆท่านร่วมในงานนี้ด้วย
บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นกันเอง โดยมีการซักถาข้อสงสัยจากสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมเป็นระยะๆ

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

ประชาสัมพันธ์การประชุมโซน ณ สนง.CU BANK
เวลา 9.45 น. วันที่ 23 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา CU BANK ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่แลผู้ติดตามจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในโซนอันดามัน เนื่องในโอกาสที่มีการจัดการประชุมเครดิตยูเนี่ยนโซนอันดามัน ซึ่งในครั้งนี้ CU BANK เป็นเ้จ้าภาพในการจัดการประชุม โดยมีการกำหนดหัวข้อการพูดคุย เรื่อง"บทบาทหน้าที่บุคลากรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมจิตต์ เช้าฉ้อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต, คุณยุทธพงษ์ ชอบดี เจ้าหน้าที่พัฒนาสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) สาขาภาคใต้ ร่วมการประชุมเสวนาในครั้งนี้
ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้มีการให้สามชิกร่วมสนุกโดย นำบัตรนัดเข้าร่วมประชุมมาชิงโชครางวัลอย่างมากมาย โดยรางวัลที่สมาชิกให้ความสนใจที่สุดนั้นก็คือ สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง ซึ่งมีให้สมาชิกลุ้นถึง 4 เส้น ซึ่งท่านที่มาลงทะเบียนก่อน 100 ท่านแรกจะมีสิทธิลุ้นโชคทอง 1 เส้น จึงทำให้การเตรียมงานของ เจ้าหน้าที่และทีมงานต้องเตรียมตัวตอนรับสมาชิกกันก่อนเวลาการประชุมถึง 3 ชั่วโมง และได้เริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มาก่อน 100 ท่านแรก เวลา 11.30 น. และเริ่ทลงทะเบียน ตามปกติตั้งแต่เวลา 12.00 น.-13.15 น. เพื่อต้อนรับสมาชิกที่เข้ามร่วมประชุม
ในปีนี้สหกรณ์ฯ รับเกียรติจากท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คุณอัญชลี เทพบุตร มาเป็นประธานในพิธีการประชุมใหญ่สามัยประจำปี 2554 จึงทำให้มีหน่วยงานราชการและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาร่วมงาน กันเป็นอย่างมาก อีกทั้งในปีนี้มีการมอบทุนจากผู้ใหญ่ใจบุญให้กับลูกหลานสมาชิกของสหกรณ์ฯ ซึ่งมีรายนามผู้มอบทุนดังนี้

กองทุนเขมแก้ว จำนวน 5 ทุน
สหกรณ์ฯ จำนวน 5ทุน
คุณภาวัต ศุภสุวรรณ จำนวน 4 ทุน
คุณสมจิตต์ เช้าฉ้อง จำนวน 2 ทุน
คุณนิภาพรรณ นิ่มพิทักษ์พงศ์ จำนวน 2 ทุน
คุณวิรัช เอ้งฉ้วน จำนวน 2 ทุน
คุณนุสรา ฟองศรีสิน จำนวน 2 ทุน
คุณอารีรัตน์ ถิรวิริยาภรณ์ จำนวน 2 ทุน
คุณประยูร เดชะ จำนวน 1 ทุน
คุณจิดาภา ทวีผล จำนวน 1 ทุน

ในช่วงเวลาการรับมอบทุนการศึกษาดำเนินการไปอย่างรวดเร็วเนื่องในช่วงก่อนเริ่มพิธีการได้มีการซักซ้อมความพร้อมก่อนเริ่มพิธีการเรียบร้อยแล้วฯ


นอกจากนั้นยังมีการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ ได้พลัดกันขึ้นเวทีกล่าวทักทายกับสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ร่วมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันตัวเองจากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับสมาชิกเป็นอย่างมาก
ตลอดเวลาการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ ในแต่ละวาระสมาชิกให้ความสนใจและซักถามกับกรรมการ และเจ้าหน้าที่ตลอดเป็นระยะๆ และได้รับคำชมเชยจากผู้ที่เข้าร่วมงานในหลายๆ เรื่อง อาทิ การนำเสนอวาระการประชุมในรูปแบบวิดีทัศน์ (Presentation) ซึ่งนำเสนอได้อย่างกระชับในเงื่อนไขของเวลาและเนื้อหาอย่างลงตัว, การประชุมที่เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามอย่างตรงไปตรงมา ตรวจสอบที่มาขอปัญหาต่างๆ ได้โดยแจงรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ในรายงานกิจการซึ่งสมาชิกได้รับเป้นเอกสารประกอบการประชุมทุกท่าน เป็นต้น

ในช่วงท้ายของงานมีการลุ้นของรางวัลใหญ่ๆ อีกหลายชิ้น ซึ่งเป็นการตอบแทนกับสมาชิกที่ไว้ใจกับสหกรณ์ฯ ที่เดินทางร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลา 14 ปี จึงทำให้บรรยากาศในช่วงนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน หลังจากรับของรางวัลเสร็จสิ้น สมาชิกและแขกผู้มีเกียรติได้ทยอยเดินกลับโดยสวัสดิภาพ
ในปีนี้สหกรณ์ฯได้ปรับเปลี่ยนวิธีรับเงินปันผลในรูปแบบใหม่คือ ให้สมาชิกทุกคนเปิดบัญชีออมทรัพย์ไว้และทำเอกสารแจ้งโอนเงินปันผลเข้าบัญชีออมทรัพย์ขอตนเอง

CU BANK จัดกิจกรรมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ


เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 พ.ค. 2554 ที่ผ่านมา CU BANK ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาส ครบรอบ 14 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด หรือ ซียูแบงค์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมไปถึงมวลสมาชิกสหกรณ์ทั้งหลาย โดยทุกคนที่ได้ร่วมงานบุญนี้ต่างรู้สึกอิ่มบุญจากการทำบุญในครั้งนี้

CU BANK จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสค.เคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่บริจาคโลหิตโดย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูุเก็ต จำกัด ต้องขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการเลือด และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าสหกรณ์ฯ จะได้รับน้ำใจจากการรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์ความดีจากท่านต่อไป

ของที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

CU Bank ชวนลุ้นทอง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 54
ข่าวดี CU Bank

สมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

...ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554
ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 3
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต


ลุ้นรับโชค สร้อยคอทองคำ และ
ของรางวัล มูลค่ากว่า 60,000 บาท

พิเศษสุด สำหรับ 100 ท่านแรก
ที่ลงชื่อ เข้าห้องประชุมก่อน มีสิทธิ์ลุ้นรับ
สร้อยคอทองคำมูลค่ากว่า 6,000 บาท


สำรองที่นั่งด่วน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 076-252087 ต่อ 0
ทุกวันทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา
12.00-19.30 น

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมต้นกล้าเครดิตยูเนี่ยน เยาวชนรักการออม ตอน เปเปอร์มาเช่ในเดือนนี้สหกรณ์ฯได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ เพื่อสร้างสรรค์จิตนาการของน้องๆ โดยมีวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้กับเยาวชนต้นกล้า คือคุณอนันต์ ลีลาวัฒน์ ซึ่งวิทยากรท่านนี้ก้ได้เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ฯ เช่นกัน ก่อนที่จะเริ่มการแนะนำการประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่นั้นในระหว่างการรอเพื่อให้สมาชิกต้นกล้าพร้อมเพรียงกันได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการเล่นเกมส์ เพื่อให้เด็กๆ ผ่อนคลายและสร้างเสียงหัวเราะให้กับสมาชิกต้นกล้า หลังจากนั้นเวลา 15.30น.จึงเริ่มสาธิตการประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่

เปเปอร์มาเช่ คือ การตัดแปะกระดาษลงวัตถุ โดยใช้วัสดุต่างๆ จากสิ่งของเหลือใช้ เปเปอร์มาเช่ เป็นงานที่สามารถทำได้หลายรูปแบบและทำได้ง่าย ใช้เทคนิคง่ายๆ วัสดุที่ใช้ก็หาได้ง่ายและราคาถูกคือกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้ว กระดาษพิมพ์ดีดหรือกระดาษที่ไม่มีลวดลายสำหรับปิดชั้นนอกสุดเพื่อเตรียมการลงสี ต่างๆ เหล่านี้สามารถหาได้ทั่วไปในท้องตลาด หลักการทำของงานเปเปอร์มาเช่คือ การนำกระดาษที่ถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ปิดหลายๆ ชั้น แต่ละชั้นจะทากาวไว้และจะต้องรอให้กาวแห้งก่อน แต่งผิวให้เรียบร้อย เสร็จแล้วจึงตกแต่งด้วยสี การเปเปอร์มาเช่เป็นงานที่คุณสามารถสร้างผลงานตามจินตนาการของตัวเองได้โดยไม่ซ้ำแบบใคร ลงทุนน้อย

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ในครั้งนี้ ต้องการให้น้องๆ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้จิตนาการร่วมกับศิลปะ ซึ่งจะส่งผลต่อสมองทำให้พัฒนาการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ร่วมถึงการสร้างสมาธิ จึงทำให้น้องๆ มีสมาธิกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ บรรยากาศโดยร่วมจึงค่อนข้างเงียบเพราะน้องๆ ใช้สมาธิสร้างสรรค์งานศิลปะนี้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ ผลงานที่ได้มาจึงเป็นที่ถูกใจตนเองร่วมไปถึงถูกใจวิทยากรและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

การประดิษฐ์ประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ครั้งนี้ สมาชิกต้นกล้าได้ลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการประดิษฐ์ประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่หลังจากนั้นเวลา 17.30 น.ได้พักให้สมาชิกต้นกล้ารับประทานอาหารว่าง พร้อมทั้งตรวจบัญชีต้นกล้าหลังจากนั้น 18.00 น.สมาชิกต้นกล้าเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

เยี่ยมชมภาพที่....http://picasaweb.google.com/cuphuket/XghlfC

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

งานเลี้ยงสังสรรค์ วันสหกรณ์แห่งชาติ 2554 ณ ไทยวิลเลจ ภูเก็ต


เยี่ยมชมรูปภาพได้ที่... http://picasaweb.google.com/cuphuket/uoAthH

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2554


เยี่ยมชมรูปภาพได้ที่... http://picasaweb.google.com/cuphuket/MaeywC

กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2554ตั้งแต่เเวลา 09.00 น. คณะกรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงสมาชิกและผู้สนใจ ได้ทยอยเดินทางถึงบริเวณจุดรับบริจาคเลือด ธนาคารเลือด ชั้น 4 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยที่ทุกท่านได้ลงชื่อบริจาคโลหิตจะได้รับอาหารว่างเพื่อรับประทานก่อนทำการตรวจโลหิต ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกท่าน โดยเฉพาะท่านที่ผ่านการตรวจสอบกลุ่มโลหิตและได้บริจาคโหลิต

การกิจกรรมในครั้งนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ได้รับความรวมมือจากสโมสรโรตารีอันดามันเพื่อรวมเทิดพระเกียรติ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ในวโรกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างรู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระกรุณาต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น

กิจกรรมดำเนินไปจนถึงช่วงสุดท้ายโดยได้มีการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกในการทำความดีเพื่อสังคม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ


เยี่ยมชมรูปภาพได้ที่ http://picasaweb.google.com/cuphuket/255402

บรรยากาศการอบรมสมาชิกใหม่ ครังที่ 1/2554บรรยากาศในการอบรม สมาชิกเริ่มลงทะเบียนในเวลาประมาณ 11.00 น. และเริ่มทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการอบรมอยู่เรื่อย ๆ โดยมีคุณณัฏปภัสร์ ชัยญวิเศษ เป็นพิธีกรในการแนะนำข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ แต่ยังมีสมาชิกและผู้สนใจบางท่านที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมช้ากว่าเวลาที่สหกรณ์กำหนด จึงไม่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ในเวลา 13.00 น.ได้ทำการปิดรับลงทะเบียน หลังจากปิดรับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วทางสหกรณ์ได้เริ่มดำเนินการโดยการเปิดวีดีทัศน์ความเป็นมาของสหกรณ์ให้สมาชิกและผู้สนใจทุกท่านได้รับชมกัน หลังจากดูวีดีทัศน์จบทางสหกรณ์ได้รับเกีรยติจากท่านสหกรณ์จังหวัด นายรุ่งโรจน์ ศงสนันท์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยผู้จัดการสหกรณ์ คุณชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี หลังจากคุณชัยณรงค์กล่าวรายงานเสร็จ ท่านประธานในพิธีได้กล่าวทักทายสมาชิกและให้ข้อคิดกับสมาชิกพร้อมทั้งเปิดการอบรมในครั้งนี้ เมื่อท่านประธานกล่าวเปิดการอบรมเสร็จสิ้น สหกรณ์ได้ส่งตัวแทนสหกรณ์ โดยคุณเชื่อง โอบอ้อม ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ท่านประธานในพิธี หลังจากมอบของที่ระลึกเรียบร้อยแล้วทางสหกรณ์ได้เรียนเชิญท่านเลขานุการสหกรณ์ คุณประภาศรี เตชะสิพันธ์ ขึ้นสู่เวทีเพื่อกล่าวทักทายและกล่าวต้อนรับสมาชิกที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ หลังจากท่านเลขานุการกล่าวจบ ทางสหกรณ์ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ คุณสมจิตต์ เช้าฮ้อง กล่าวทักทายสมาชิกใหม่ที่มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อเสร็จสิ้นจากการกล่าวทักทายสมาชิกเรียบร้อยแล้ว พิธีกรดำเนินรายการได้ทำการแนะนำประวัติวิทยากรให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จัก เมื่อวิทยากรขึ้นสู่บนเวทีเรียบร้อยแล้ววิทยากรก็ได้ทำการเข้าสู่เนื้อหาข้อมูลของการอบรมที่สมาชิกควรทราบเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงความเป็นมาของสหกรณ์ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ บรรยากาศทั่วไปเป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น มีสมาชิกและผู้สนใจเข้ารับฟังการอบรมในครั้งนี้จำนวนมากพอสมควร พื้นที่ในห้องอบรมก็ไม่แออัดมากนัก สำหรับเนื้อหาครั้งนี้ในการอบรม สมาชิกมีความตั้งใจในการฟังเป็นอย่างดี และเวลาประมาณ 15.20 น. ทางสหกรณ์ได้รับเกียรติจากคุณนิตย์ ชูวิจิตร เป็นพิธีกรในการสร้างความบันเทิงในช่วงท้ายของการอบรม เพื่อให้สมาชิกสนใจในเนื้อหามากขึ้นและมีการซักถามเป็นระยะ ๆ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกมีความตั้งใจและสนใจกับการอบรมนอกจากจะมีการบรรยายที่ดีแล้วยังมีกิจกรรมเพื่อแจกของรางวัลให้กับสมาชิกด้วย สมาชิกทุกคนต่างให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งสมาชิกมีความเข้าใจในสวัสดิการและกฎ ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น

ชมรูปภาพบรรยากาศการอบรมสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ได้ที่... http://picasaweb.google.com/cuphuket/12554

เชิญชวนสมาชิกฝากค่าหุ้นประจำเดือน มีนาคม 2554