วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

CU Bank ชวนลุ้นทอง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 54
ข่าวดี CU Bank

สมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

...ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554
ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 3
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต


ลุ้นรับโชค สร้อยคอทองคำ และ
ของรางวัล มูลค่ากว่า 60,000 บาท

พิเศษสุด สำหรับ 100 ท่านแรก
ที่ลงชื่อ เข้าห้องประชุมก่อน มีสิทธิ์ลุ้นรับ
สร้อยคอทองคำมูลค่ากว่า 6,000 บาท


สำรองที่นั่งด่วน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 076-252087 ต่อ 0
ทุกวันทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา
12.00-19.30 น

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมต้นกล้าเครดิตยูเนี่ยน เยาวชนรักการออม ตอน เปเปอร์มาเช่ในเดือนนี้สหกรณ์ฯได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ เพื่อสร้างสรรค์จิตนาการของน้องๆ โดยมีวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้กับเยาวชนต้นกล้า คือคุณอนันต์ ลีลาวัฒน์ ซึ่งวิทยากรท่านนี้ก้ได้เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ฯ เช่นกัน ก่อนที่จะเริ่มการแนะนำการประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่นั้นในระหว่างการรอเพื่อให้สมาชิกต้นกล้าพร้อมเพรียงกันได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการเล่นเกมส์ เพื่อให้เด็กๆ ผ่อนคลายและสร้างเสียงหัวเราะให้กับสมาชิกต้นกล้า หลังจากนั้นเวลา 15.30น.จึงเริ่มสาธิตการประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่

เปเปอร์มาเช่ คือ การตัดแปะกระดาษลงวัตถุ โดยใช้วัสดุต่างๆ จากสิ่งของเหลือใช้ เปเปอร์มาเช่ เป็นงานที่สามารถทำได้หลายรูปแบบและทำได้ง่าย ใช้เทคนิคง่ายๆ วัสดุที่ใช้ก็หาได้ง่ายและราคาถูกคือกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้ว กระดาษพิมพ์ดีดหรือกระดาษที่ไม่มีลวดลายสำหรับปิดชั้นนอกสุดเพื่อเตรียมการลงสี ต่างๆ เหล่านี้สามารถหาได้ทั่วไปในท้องตลาด หลักการทำของงานเปเปอร์มาเช่คือ การนำกระดาษที่ถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ปิดหลายๆ ชั้น แต่ละชั้นจะทากาวไว้และจะต้องรอให้กาวแห้งก่อน แต่งผิวให้เรียบร้อย เสร็จแล้วจึงตกแต่งด้วยสี การเปเปอร์มาเช่เป็นงานที่คุณสามารถสร้างผลงานตามจินตนาการของตัวเองได้โดยไม่ซ้ำแบบใคร ลงทุนน้อย

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ในครั้งนี้ ต้องการให้น้องๆ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้จิตนาการร่วมกับศิลปะ ซึ่งจะส่งผลต่อสมองทำให้พัฒนาการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ร่วมถึงการสร้างสมาธิ จึงทำให้น้องๆ มีสมาธิกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ บรรยากาศโดยร่วมจึงค่อนข้างเงียบเพราะน้องๆ ใช้สมาธิสร้างสรรค์งานศิลปะนี้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ ผลงานที่ได้มาจึงเป็นที่ถูกใจตนเองร่วมไปถึงถูกใจวิทยากรและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

การประดิษฐ์ประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ครั้งนี้ สมาชิกต้นกล้าได้ลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการประดิษฐ์ประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่หลังจากนั้นเวลา 17.30 น.ได้พักให้สมาชิกต้นกล้ารับประทานอาหารว่าง พร้อมทั้งตรวจบัญชีต้นกล้าหลังจากนั้น 18.00 น.สมาชิกต้นกล้าเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

เยี่ยมชมภาพที่....http://picasaweb.google.com/cuphuket/XghlfC

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

งานเลี้ยงสังสรรค์ วันสหกรณ์แห่งชาติ 2554 ณ ไทยวิลเลจ ภูเก็ต


เยี่ยมชมรูปภาพได้ที่... http://picasaweb.google.com/cuphuket/uoAthH

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2554


เยี่ยมชมรูปภาพได้ที่... http://picasaweb.google.com/cuphuket/MaeywC

กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2554ตั้งแต่เเวลา 09.00 น. คณะกรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงสมาชิกและผู้สนใจ ได้ทยอยเดินทางถึงบริเวณจุดรับบริจาคเลือด ธนาคารเลือด ชั้น 4 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยที่ทุกท่านได้ลงชื่อบริจาคโลหิตจะได้รับอาหารว่างเพื่อรับประทานก่อนทำการตรวจโลหิต ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกท่าน โดยเฉพาะท่านที่ผ่านการตรวจสอบกลุ่มโลหิตและได้บริจาคโหลิต

การกิจกรรมในครั้งนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ได้รับความรวมมือจากสโมสรโรตารีอันดามันเพื่อรวมเทิดพระเกียรติ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ในวโรกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างรู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระกรุณาต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น

กิจกรรมดำเนินไปจนถึงช่วงสุดท้ายโดยได้มีการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกในการทำความดีเพื่อสังคม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ


เยี่ยมชมรูปภาพได้ที่ http://picasaweb.google.com/cuphuket/255402

บรรยากาศการอบรมสมาชิกใหม่ ครังที่ 1/2554บรรยากาศในการอบรม สมาชิกเริ่มลงทะเบียนในเวลาประมาณ 11.00 น. และเริ่มทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการอบรมอยู่เรื่อย ๆ โดยมีคุณณัฏปภัสร์ ชัยญวิเศษ เป็นพิธีกรในการแนะนำข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ แต่ยังมีสมาชิกและผู้สนใจบางท่านที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมช้ากว่าเวลาที่สหกรณ์กำหนด จึงไม่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ในเวลา 13.00 น.ได้ทำการปิดรับลงทะเบียน หลังจากปิดรับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วทางสหกรณ์ได้เริ่มดำเนินการโดยการเปิดวีดีทัศน์ความเป็นมาของสหกรณ์ให้สมาชิกและผู้สนใจทุกท่านได้รับชมกัน หลังจากดูวีดีทัศน์จบทางสหกรณ์ได้รับเกีรยติจากท่านสหกรณ์จังหวัด นายรุ่งโรจน์ ศงสนันท์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยผู้จัดการสหกรณ์ คุณชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี หลังจากคุณชัยณรงค์กล่าวรายงานเสร็จ ท่านประธานในพิธีได้กล่าวทักทายสมาชิกและให้ข้อคิดกับสมาชิกพร้อมทั้งเปิดการอบรมในครั้งนี้ เมื่อท่านประธานกล่าวเปิดการอบรมเสร็จสิ้น สหกรณ์ได้ส่งตัวแทนสหกรณ์ โดยคุณเชื่อง โอบอ้อม ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ท่านประธานในพิธี หลังจากมอบของที่ระลึกเรียบร้อยแล้วทางสหกรณ์ได้เรียนเชิญท่านเลขานุการสหกรณ์ คุณประภาศรี เตชะสิพันธ์ ขึ้นสู่เวทีเพื่อกล่าวทักทายและกล่าวต้อนรับสมาชิกที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ หลังจากท่านเลขานุการกล่าวจบ ทางสหกรณ์ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ คุณสมจิตต์ เช้าฮ้อง กล่าวทักทายสมาชิกใหม่ที่มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อเสร็จสิ้นจากการกล่าวทักทายสมาชิกเรียบร้อยแล้ว พิธีกรดำเนินรายการได้ทำการแนะนำประวัติวิทยากรให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จัก เมื่อวิทยากรขึ้นสู่บนเวทีเรียบร้อยแล้ววิทยากรก็ได้ทำการเข้าสู่เนื้อหาข้อมูลของการอบรมที่สมาชิกควรทราบเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงความเป็นมาของสหกรณ์ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ บรรยากาศทั่วไปเป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น มีสมาชิกและผู้สนใจเข้ารับฟังการอบรมในครั้งนี้จำนวนมากพอสมควร พื้นที่ในห้องอบรมก็ไม่แออัดมากนัก สำหรับเนื้อหาครั้งนี้ในการอบรม สมาชิกมีความตั้งใจในการฟังเป็นอย่างดี และเวลาประมาณ 15.20 น. ทางสหกรณ์ได้รับเกียรติจากคุณนิตย์ ชูวิจิตร เป็นพิธีกรในการสร้างความบันเทิงในช่วงท้ายของการอบรม เพื่อให้สมาชิกสนใจในเนื้อหามากขึ้นและมีการซักถามเป็นระยะ ๆ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกมีความตั้งใจและสนใจกับการอบรมนอกจากจะมีการบรรยายที่ดีแล้วยังมีกิจกรรมเพื่อแจกของรางวัลให้กับสมาชิกด้วย สมาชิกทุกคนต่างให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งสมาชิกมีความเข้าใจในสวัสดิการและกฎ ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น

ชมรูปภาพบรรยากาศการอบรมสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ได้ที่... http://picasaweb.google.com/cuphuket/12554

เชิญชวนสมาชิกฝากค่าหุ้นประจำเดือน มีนาคม 2554