วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

ประชาสัมพันธ์การประชุมโซน ณ สนง.CU BANK
เวลา 9.45 น. วันที่ 23 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา CU BANK ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่แลผู้ติดตามจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในโซนอันดามัน เนื่องในโอกาสที่มีการจัดการประชุมเครดิตยูเนี่ยนโซนอันดามัน ซึ่งในครั้งนี้ CU BANK เป็นเ้จ้าภาพในการจัดการประชุม โดยมีการกำหนดหัวข้อการพูดคุย เรื่อง"บทบาทหน้าที่บุคลากรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมจิตต์ เช้าฉ้อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต, คุณยุทธพงษ์ ชอบดี เจ้าหน้าที่พัฒนาสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) สาขาภาคใต้ ร่วมการประชุมเสวนาในครั้งนี้
ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้มีการให้สามชิกร่วมสนุกโดย นำบัตรนัดเข้าร่วมประชุมมาชิงโชครางวัลอย่างมากมาย โดยรางวัลที่สมาชิกให้ความสนใจที่สุดนั้นก็คือ สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง ซึ่งมีให้สมาชิกลุ้นถึง 4 เส้น ซึ่งท่านที่มาลงทะเบียนก่อน 100 ท่านแรกจะมีสิทธิลุ้นโชคทอง 1 เส้น จึงทำให้การเตรียมงานของ เจ้าหน้าที่และทีมงานต้องเตรียมตัวตอนรับสมาชิกกันก่อนเวลาการประชุมถึง 3 ชั่วโมง และได้เริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มาก่อน 100 ท่านแรก เวลา 11.30 น. และเริ่ทลงทะเบียน ตามปกติตั้งแต่เวลา 12.00 น.-13.15 น. เพื่อต้อนรับสมาชิกที่เข้ามร่วมประชุม
ในปีนี้สหกรณ์ฯ รับเกียรติจากท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คุณอัญชลี เทพบุตร มาเป็นประธานในพิธีการประชุมใหญ่สามัยประจำปี 2554 จึงทำให้มีหน่วยงานราชการและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาร่วมงาน กันเป็นอย่างมาก อีกทั้งในปีนี้มีการมอบทุนจากผู้ใหญ่ใจบุญให้กับลูกหลานสมาชิกของสหกรณ์ฯ ซึ่งมีรายนามผู้มอบทุนดังนี้

กองทุนเขมแก้ว จำนวน 5 ทุน
สหกรณ์ฯ จำนวน 5ทุน
คุณภาวัต ศุภสุวรรณ จำนวน 4 ทุน
คุณสมจิตต์ เช้าฉ้อง จำนวน 2 ทุน
คุณนิภาพรรณ นิ่มพิทักษ์พงศ์ จำนวน 2 ทุน
คุณวิรัช เอ้งฉ้วน จำนวน 2 ทุน
คุณนุสรา ฟองศรีสิน จำนวน 2 ทุน
คุณอารีรัตน์ ถิรวิริยาภรณ์ จำนวน 2 ทุน
คุณประยูร เดชะ จำนวน 1 ทุน
คุณจิดาภา ทวีผล จำนวน 1 ทุน

ในช่วงเวลาการรับมอบทุนการศึกษาดำเนินการไปอย่างรวดเร็วเนื่องในช่วงก่อนเริ่มพิธีการได้มีการซักซ้อมความพร้อมก่อนเริ่มพิธีการเรียบร้อยแล้วฯ


นอกจากนั้นยังมีการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ ได้พลัดกันขึ้นเวทีกล่าวทักทายกับสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ร่วมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันตัวเองจากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับสมาชิกเป็นอย่างมาก
ตลอดเวลาการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ ในแต่ละวาระสมาชิกให้ความสนใจและซักถามกับกรรมการ และเจ้าหน้าที่ตลอดเป็นระยะๆ และได้รับคำชมเชยจากผู้ที่เข้าร่วมงานในหลายๆ เรื่อง อาทิ การนำเสนอวาระการประชุมในรูปแบบวิดีทัศน์ (Presentation) ซึ่งนำเสนอได้อย่างกระชับในเงื่อนไขของเวลาและเนื้อหาอย่างลงตัว, การประชุมที่เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามอย่างตรงไปตรงมา ตรวจสอบที่มาขอปัญหาต่างๆ ได้โดยแจงรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ในรายงานกิจการซึ่งสมาชิกได้รับเป้นเอกสารประกอบการประชุมทุกท่าน เป็นต้น

ในช่วงท้ายของงานมีการลุ้นของรางวัลใหญ่ๆ อีกหลายชิ้น ซึ่งเป็นการตอบแทนกับสมาชิกที่ไว้ใจกับสหกรณ์ฯ ที่เดินทางร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลา 14 ปี จึงทำให้บรรยากาศในช่วงนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน หลังจากรับของรางวัลเสร็จสิ้น สมาชิกและแขกผู้มีเกียรติได้ทยอยเดินกลับโดยสวัสดิภาพ
ในปีนี้สหกรณ์ฯได้ปรับเปลี่ยนวิธีรับเงินปันผลในรูปแบบใหม่คือ ให้สมาชิกทุกคนเปิดบัญชีออมทรัพย์ไว้และทำเอกสารแจ้งโอนเงินปันผลเข้าบัญชีออมทรัพย์ขอตนเอง

CU BANK จัดกิจกรรมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ


เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 พ.ค. 2554 ที่ผ่านมา CU BANK ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาส ครบรอบ 14 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด หรือ ซียูแบงค์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมไปถึงมวลสมาชิกสหกรณ์ทั้งหลาย โดยทุกคนที่ได้ร่วมงานบุญนี้ต่างรู้สึกอิ่มบุญจากการทำบุญในครั้งนี้

CU BANK จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสค.เคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่บริจาคโลหิตโดย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูุเก็ต จำกัด ต้องขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการเลือด และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าสหกรณ์ฯ จะได้รับน้ำใจจากการรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์ความดีจากท่านต่อไป

ของที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้