วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พิธีสมโภชน์เทียนพรรษา ประจำปี 2554เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด จัดพิธีสมโภชน์เทียนพรรษาขึ้น เนื่องใันโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยได้เชิญชวนสมาชิกและประชาชนในชุมชนร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทานพร้อมถวายปัจจัยในโอกาสนี้ด้วย โดยมีคุณมานพ แก้วบำรุง ประธานในพิธี ให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และมีคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ทีปรึกษาฯ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและให้การต้อนรับกับผู้ที่มาร่วมในการทำพิธีในครั้งนี้ ในการนี้มีตัวแทนจากสโมสรโรตารีอันดามันเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยท่านที่ปรึกษาประท่่านกรรมการดำเนินงาน คุณภาวัต ศุภสุวรรณ ในฐานะผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯ ได้ให้แนวคิดในการจัดทำบุญสมโภชน์เทียนพรรษา ควรจัดให้เป็น 1 ใน แผนกิจกรรมประจำปีของสหกรณ์ฯ ในปีต่อไป เพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนาต่อไป


ชมภาพทั้งหมด คลิ้กที่นี่
ภาพ:ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์