วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

เชิญสมาชิกใหม่และผู้สนใจอบรม หลักสูตร "สมาชิกใหม่" ครั้งที่ 4/2554


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 076-252087, 076-252613 ต่อ 0
 
ภาพ:ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

บริจาคโลหิตเนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2554


               ตั้งแต่เเวลา 09.00 น. คณะกรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงสมาชิกและผู้สนใจ ได้ทยอยเดินทางถึงบริเวณจุดรับบริจาคเลือด ธนาคารเลือด ชั้น 4 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยที่ทุกท่านได้ลงชื่อบริจาคโลหิตจะได้รับอาหารว่างเพื่อรับประทานก่อนทำการตรวจโลหิต ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกท่าน โดยเฉพาะท่านที่ผ่านการตรวจสอบกลุ่มโลหิตและได้บริจาคโหลิต
                การกิจกรรมในครั้งนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ได้รับความรวมมือจากสโมสรโรตารีอันดามันเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างดี ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตใครั้งนี้ ต่างรู้สึกร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงดูแลปวงชนชาวไทยให้อยู่ดี กินดี มีอาชีพสุจริต และยังทรงดำรงตำแหน่งสภายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามหลักวิธีการสากลอีกด้วย
                ผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้จะได้รับของที่ระลึกคือ “แก้วน้ำแทนความรัก” ซึ่งสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจาก ท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต สาขาโรบินสัน จำนวน 31 ชิ้น และสโมสรตารีอันดามัน จำนวน 20 ชิ้น ทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้เกิดกิจกรรมที่ดี เพื่อตอบแทนสังคม มา ณ ที่นี้
ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่
ภาพ:ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 3/2554

          บรรยากาศในการอบรม สมาชิกเริ่มลงทะเบียนในเวลาประมาณ 11.30 น. และเริ่มทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการอบรมอยู่เรื่อย ๆ โดยเวลาประมาณ 12.40 น.มีคุณสุชญา กั๊กใจแก้ว และ คุณศจีย์ สถิตย์ เป็นพิธีกรในการแนะนำข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ ในเวลา 13.00 น.ได้ทำการปิดรับลงทะเบียน หลังจากปิดรับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วทางสหกรณ์ได้เริ่มดำเนินรายการ โดยการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่โดย คุณภาวัต ศุภสุวรรณ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ และต่อจากนั้นเป็นการเปิดวีดีทัศน์ความเป็นมาของสหกรณ์ให้สมาชิกและผู้สนใจทุกท่านได้รับชมกัน หลังจากดูวีดีทัศน์จบทางสหกรณ์ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ คุณสมจิตต์ เช้าฉ้อง กล่าวทักทายสมาชิกใหม่ที่มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อเสร็จสิ้นจากการกล่าวทักทายสมาชิกเรียบร้อยแล้ว พิธีกรดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำประวัติวิทยากร(คุณชัยณรงค์  หนูจีนเส้ง)ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จัก และวิทยากรก็ได้ทำการเข้าสู่เนื้อหาข้อมูลของการอบรมที่สมาชิกควรทราบเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงความเป็นมาของสหกรณ์ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ บรรยากาศทั่วไปเป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น  มีสมาชิกและผู้สนใจเข้ารับฟังการอบรมในครั้งนี้จำนวน 59 ราย พื้นที่ในห้องอบรมค่อนข้างเล็กไปเมื่อเทียบกับจำนวนสมาชิกและผู้สนใจที่มาในครั้งนี้ สำหรับเนื้อหาครั้งนี้ในการอบรม สมาชิกมีความตั้งใจในการฟังเป็นอย่างดี และเวลาประมาณ 16.30 น. ทางสหกรณ์ได้รับเกียรติจากคุณนิตย์ ชูวิจิตร์ รองประธานกรรมการดำเนินการ เป็นพิธีกรในการสร้างความบันเทิงในช่วงท้ายของการอบรม เพื่อให้สมาชิกสนใจในเนื้อหามากขึ้นและเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกมีความตั้งใจและสนใจกับการอบรมนอกจากจะมีการบรรยายที่ดี สมาชิกทุกคนต่างให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีช่วงสุดท้ายเวลาประมาณ 17.00 น.มีการซักถามวิทยากรจากสมาชิกและผู้สนใจทุกคนต่างให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ซึ่งสมาชิกมีความเข้าใจในสวัสดิการและกฎ ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น


ดูภาพทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ 

ภาพ:ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ต้นกล้าเครดิตยูเนี่ยนเยาวชนรักการออม (รอบพิเศษ) กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสังคม บำบัดน้ำเสียด้วย EM Ball


            กิจกรรมเริ่มเวลา 15.00 น. ในเดือนนี้เป็นกิจกรรม การรักษ์สิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือสังคม กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว โดยลักษณะของกิจกรรมในครั้งนี้ จะเน้นสร้างภาวะความเป็นผู้นำจิตอาสา เพื่อสร้างสุขภาวะให้กับชุมชนของตนเอง โดยสมาชิกต้นกล้าได้นำ EM Ball ที่ปั้นไว้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา โยนลงคลองสาธารณะ (คลองสะพานร่วม) เพื่อปรับสภาพของน้ำให้มีความใสสะอาดซึ่งก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามัน
                เวลา 17.00 น.เป็นช่วงสุดท้ายของการทำกิจกรรมในครั้งนี้ สมาชิกต้นกล้าและผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้มาร่วมตัวกันที่สหกรณ์ฯ เพื่อสรุปผลของการทำกิจกรรม และชี้แจ้งถึงการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป ร่วมไปถึงการชี้แจ้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.ซึ่งสหกรณ์ฯได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยใช้พลังของเยาวชนเป็นแกนนำ ทำให้เกิดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนขึ้น จากนั้นร่วมรับประทานอาหารว่างและแยกย้ายเดินทางกลับบ้านกันโดยสวัสดิภาพ

ดูภาพทั้งหมด คลิ๊กที่นี่
ภาพ:ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ต้นกล้าเครดิตยูเนี่ยนเยาวชนรักการออม ครั้งที่ 21 กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมปั่น EM Ball


                  กิจกรรมเริ่มเวลา 15.00 น. ในเดือนนี้เป็นกิจกรรม การรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีวิทยากรจากกลุ่มกรีนเมมเบอร์ (Green Member) มูลนิธิมรรคาวาณิช ซึ่งทางทีมงานได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ EM Ball ให้แก่เยาวชนต้นกล้าอย่างเข้าใจง่ายๆ
                EM Ball มีลักษณะเป็นก้อนกลม โดยได้มีการผสมคลุกเคล้าส่วนผสมต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ดินละเอียด รำ มูลสัตว์ และ น้ำEM ขยาย ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จากนั้นนำมาปั้นเป็นก้อน ตากทิ้งไว้ 14 วัน จากนั้นก็นำ EM Ball ที่ได้ไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย หรือนำไปดับกลิ่นคูระบายน้ำได้
ในครั้งนี้สมาชิกต้นกล้าได้ให้ความสนใจจากวิทยากรเป็นอย่างดี และได้ลงมือทำ EM Ball ด้วยตัวเอง ซึ่งสมาชิกสามารถร่วมกันปั้น EM Ball เป็นจำนวนกว่า 460 ก้อน ซึ่งนับว่าเป็นการปั้น EM Ball ที่รวดเร็วและได้จำนวนของ EM Ball ค่อนข้างมาก เวลา 17.00 น.เป็นช่วงสุดท้ายของการทำกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการตรวจบัญชีต้นกล้า ระหว่างรอการตรวจบัญชีทางทีมงานได้จัดเตรียมขนมไว้ให้กับน้อง ๆ ต้นกล้าทุกคนได้รับประทาน และมีการนัดให้มีร่วมกันโยน EM BALL ลงคลองสะพานร่วมในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. หลังจากนั้นต้นกล้าแยกย้ายเดินทางกลับบ้านกันโดยสวัสดิภาพ


ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่
ภาพ:ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์