วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หมายเลขบัญชีธนาคารในการโอนเงินชำระธุรกรรมสหกรณ์ฯ

เมื่อสมาชิกได้ทำการโอนเงินชำระเงินตามธุรกรรมต่างของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทร.แจ้งผลการโอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทราบทันที เพื่อนำข้อมูลที่รับแจ้งจากท่านไปตรวจสอบผลการเงินกับธนาคารอีกครั้ง ก่อนจะบันทึกรับชำระผ่านระบบของสหกรณ์

โทรแจ้งการโอนเงิน โทร. 076-338-555 ต่อ 3 ฝ่ายบัญชี

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เปิดรอบอบรมหลักสูตรสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 4/2556


ขอเรียนเชิญสมาชิกร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี CU BANK


เชิญสมาชิกร่วมทำบุญในโอกาศครบรอบ 16 ปี CU BANK